آمادگی سفیرتایلند برای برقراری همکاری با جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ سفیر وکنسول تایلند درایران درسفری دوروزه با مدیرعامل سازمان آزادگاه مذهب دیدارکردند.

دراین دیدار سفیر تایلند ضمن آشکارکردن خرسندی از سفربه جزیره آیین گفت: جزیره کیش دردوسال گذشته تغییرات چشمگیری نسبت به سالهای پیش د اشته که این سوژه نشات گرفته از تفکر وبرنامه ریزی مسئولان این جزیره است.

مدیرعامل سازمان آزادگاه مذهب درخصوص این تحولات درکیش گفت: ازابتدای مسئولیتم درکیش تاکنون ۲۹ پروژه عمرانی وشهری اتمام شده است وپروژه های مهم دیگری نیز براساس برنامه ریزیهای احسن درمسیر گسترش آیین درحال اجراست.

به گفته دکتر مونسان هستی ۱۴ بازار٫ ۴۲ هتل درحال بهره برداری و۳۸ هتل درحال ساخت٫ امکانات تفریحات دریایی٫ دوچرخه سواری واماکن پذیرایی متنوع از ظرفیت های خوب گردشگری مذهب است.

وی درادامه با کالبدشناسی پتانسیل های دین برای سرمایه گذاران خارجی گفت: سفر به مذهب بدون دریافت ویزا اولین مزیت این منطقه آزاد برای گردشگران وسرمایه گذاران بیگانه است .

دکتر مونسان با اشاره به تسهیل وتسریع امور بدلیل هستی تمرکز درمدیریت جزیره مذهب واختیارات محوله از جانب دولت جمهوری اسلامی به مدیرعامل سازمان آزادگاه مذهب افزود : بخشودگی بیست ساله مالیاتی تخفیف های گمرکی وامکان کار و جنبش کمپانی ها با ازآنش صدردصد خارجی فرصت های ارزشمندی برای تکاپو سرمایه گذاران خارجی دراین جزیره است.

مدیرعامل سازمان منطقه ازاد آیین گفت: پایانه بندرگاه آیین با گنجایش یک و نیمه میلیون رزرو تور کیش  توریست سال ماضی به بهره برداری رسیده وترمینال جدید فرودگاه کیش نیزبا گنجایش چهارونیم میلیون گردشگردرحال احداث است لغایت طبق برنامه ریزیهای انجام شده برای حضورسالانه ۶ میلیون گردشگر زیرساخت های میزبانی مهیا شود.

دکتر مونسان درپاسخ به سوال سفیرتایلند درخصوص زمینه های سرمایه گذاری درکیش گفت: موضوعات مختلفي دركيش براي سرمايه گذاري هستی دارد كه مملکت تايلند با پروا به تجارب موفق دربخش توریسم می تواند مشارکت های احسان با این جزیره داشته باشد.

وی افزود: پروژه های تفریحی٫ ساخت هتل ها ورستوران٫ گستره های بانکی وارزی وصنایع غیرآلاینده وهای تک از جمله پیشنهادات ما برای سرمایه گذاران تایلندی است.

دکتر مونسان گفت: درراستای حمایت از سرمایه گذاران وتوسعه دین زمین برای پروژه های توریسم با قیمت زیاد ذیل عرضه می شود که این امرخود از بهترین مزیت های فعالیت درکیش است.

راسمی چیتهام درادامه با اشاره به جایگاه بالای علمی ایران از دکتر مونسان درخصوص ظرفیت های علمی جزیره کیش سوال کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درپاسخ به این پرسش ضمن تشریح برتری کشورمان درپیشرفت های علمی درمنطقه وجهان ٫ به حضور واحدهای بین الملل دانشگاههای معتبرکشور درجزیره مذهب اشاره کرد و گفت: گردشگری علمی دسته وسیعی ازگردشگری جزیره مذهب را به خویش اختصاص دیتا است وعلاوه برتحصیل تعداد زیادی از جوانان دردانشگاههای کیش به جای تحصیل درخارج از کشور٫ سالیانه تعداد زیادی از همایش ها ونمایشگاههای ملی وبین المللی نیز درکیش برگزار می شود.

وی عدم گرفتن روادید و وجود امکانات پسندیده برای میزبانی از همایش ها ونمایشگاهها را از پتانسیل های زیاد خوب جزیره مذهب درمنطقه عنوان کرد وافزود: کشورمان دربخش های پزشکی ومهندسی هم درسطوح بالای علمی درجهان قراردارد وبرای همه مبرهن است که لازمه پیشرفت های هسته ای دستیابی به رده های بالای علمی درزمینه های مختلف است.

سفیرتایلند وانگهی درخصوص مدیریت دربخش های هتلداری و فرودگاهی آشکارکردن گرایش کرد وگفت: این جزیره برای دانشجویان بهشت است وما زیاد خوش شانس بودیم که به جزیره دین سفرکردیم.

راسمی چیتهام با بیان اینکه درگذشته مواد غذایی تایلندی از راه دبی با واسطه به آیین صادر می شد گفت: آیا جزیره کیش هم قراراست مثال دیگری مشابه دبی باشد؟

دکتر مونسان درپاسخ به این سوال تصریح کرد: جزیره آیین با رویکرد گسترش توریسم وتجارت حائز برنامه وچشم انداز مشخص است ودرمسیر گسترش آن پروا شده است همانند دبی با بی نظمی رشد نکند بلکه براساس ساختار هدفمند ومنظم درراستای سیاستهای افق منظره اشاعه یابد.

وی افزود: درکیش قرارنیست برج های بلند ساخته شود ومرتفع ترین برج جزیره کیش تنها۲۸ طبقه دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آیین وانگهی از هستی جزایر هندورابی٫ فاروربزرگ قیمت تور کیش نوروز ۹۷  وفارورکوچک به عنوان دیگر پتانسیل های دین یاد کرد وگفت: توسعه جزیره هندورابی با همكاري مشاور ايراني وآلماني با رویکرد جزیره تسکین پیش درآمد شده است.

وی با اشاره به دسترسی راحت گردشگران از جزیره دین به سایر شهرها گفت: فاصله کم هوایی بین آیین وشهرهای توریست پذیرمانند شیراز واصفهان ووجود پروازهای هرروزه به این شهرها این امکان را به مسافران می دهد پس از سفربه کیش به راحتی به شهرهای مختلف سفرکنند.

دکتر مونسان گفت: درحقیقت جزیره کیش علاوه برگردشگری دربحث اقتصادی نیز دروازه ورودی به مملکت محسوب می شود به خصوص دراین دوران که با رفع تحریم ها شاهد پیشباز وحضور تعداد زیادی ازسرمایه گذاران برای فعالیت درایران به ویژه مناطق آزاد وجزیره آیین هستیم.

برقراری خواهرخواندگی بین جزیره آیین ویکی از جزایر تایلند از دسته مباحث مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دین بود که زیاد باره توجه سفیرتایلند قرارگرفت.

همچنین دکتر مونسان از راسمی چیتهام برای کمپانی وحضور درهمایش ها ونمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری وگردشگری درجزیره آیین دعوت کرد.

سفیرتایلند نیز ضمن ابراز علاقمندی برای برقراری مشارکت های بیشتر و کار و جنبش سرمایه گذاران تایلندی درجزیره کیش٫ از دکتر مونسان خواست با سفر به مملکت تایلند از امکانات توریسم این مملکت بازدید کنند.

درپایان این دیدار دکتر مونسان به به اتفاق راسمی چیتهام و تیرابون ویت کنسول سفارتخانه تایلند درتهران از مرکز کنگره های بین المللی آیین بازدید کردند.

گفتنی است دردوسال گذشته ۱۴ سفیرکشورهای گوناگون با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مذهب دیدار ودرخصوص همکاریهای اقتصادی وگردشگری اعلام آمادگی کرده اند.