کاهش قیمت بلیط برای جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ درپی پافشاری دکتر مونسان درخصوص پشتیبانی از دانشجویان واساتید دانشگاهها و رونق گردشگری شرکت هواپیمایی دین بلیت هواپیما درمسیر دین به تهران وتهران به دین را نرخی پایین تراز قیمت مصوب به دانشجویان واساتید دانشگاهها عرضه می کند.

قیمت بلیت هواپیما درمسیرکیش به تهران وبالعکس طبق کلاس پروازی بین حداقل ۳۴۹ هزارتومان وحداکثر۴۴۹ هزار تومان متغیراست که دراین طرح بلیت هواپیما درمسیر کیش به طهران و طهران به دین به چهره رفت وبرگشت با بها ۳۰۴ هزار تومان به دانشجویان واساتید دین ارائه می شود.

گفتنی است دانشجویان واساتید دانشگاههای پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی رزرو تور کیش  شریف٫ پردیس بین الملل مذهب دانشگاه تهران٫ یکتا بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی کیش٫ یکتا بین الملل دانشگاه پیام نورکیش٫ دانشگاه جامع علمی وکاربردی مذهب وموسسه آموزشی علوم وفنون مذهب می توانند با ارائه کارت دانشجویی نسبت به خرید بلیت هواپیما از دفاتر شرکت هواپیمایی دین اقدام کنند.