لزوم کاهش فعالیت های گردشگری در مناطق مرجانی آسیب دیده برای احیای طبیعت

به گزارش روابط عمومی واموربین المللل سازمان آزادگاه کیش٫ مریم محمدی درگفتگو با ایرنا گفت: سفیدشدگی مرجان ها در زمان افزایش بیش از اندازه گرما روی می دهد و موجب دفع جلبک های همزیستی می شود که به مرجان ها رنگ و سرزندگی می دهند. بدون این جلبک ها، مرجان ها سفید می شوند و در چهره ادامه شرایط نامناسب، از بین می روند.

محمدی پیوستگی داد: به دنبال مشاهدات و اخبار رسیده، گردانیدن محیط زیست از آغاز شهریورماه به بررسی چگونگی مرجان های محیط جزیره اقدام کرد.

وی افزود: ایستگاه هایی همچون سایت های مرجانی سیمرغ و پلاژ آقایان در جنوب شرقی و شرق جزیره، شرق و غرب هتل ترنج در غرب جزیره و پلاژ بانوان در شمال شرقی باره رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد اغلب مرجان های شاخ گوزنی در سایت سیمرغ که زیر تابش نور سر راست بودند از بین رفته اند.
محمدی گفت: آن بخش از مرجان های بزرگوار تر یا مرجان هایی که بین صخره های کبیر قیمت تور کیش واقع شده بودند، زیر سایه قرار گرفته و رنگ خویش را از دست نداده اند و زنده هستند.

رییس اداره پیرامون زیستکیشافزود: سایر نوع های مرجان ها که در اعماق دریا در معرض تشعشع کمتر آفتاب قرار گرفته اند به زیست خویش پیوسته می دهند. در سایت های مطالعه شده نیز مرجان های مغزی، آتشین psammora و Pseudo fiderastrea هنوز تحت تاثیر پیمان نگرفته و زنده اند.

وی با ذکر اینکه «مرجان ها تنها در شرایط اخص آب و هوایی توانا به پیوستگی زندگی هستند و نسبت به هر گونه تغییر حقیر حساسیت بسیاری دارند»، افزود: این پدیده که با افزایش دمای آب بروز می کند بیشترین کارایی را روی مرجان های شاخ گوزنی گذاشته است زیرا با پروا به عمق کمتر زیستگاه ها در معرض روشنایی آفتاب بیشتری پیمان دارند.

وی با ذکر اینکه ضعیف شدن مرجان ها گزند پذیری آنها را افزایش می دهد، افزود: در چند روز ماضی دمای آب کاهش یافته است و امید می رود مرجان ها بتوانند خویش را احیا کنند.

رییس اداره محیط زیستکیشیادآور شد: قبل از این طی فصول حرارت در سنه های ۷۶ و ۸۷ مرجان های جزیرهکیشبه مشکل سفیدشدگی دچار شده بودند و متعلق به زمان تاکنون روند شفا زیستگاه های مرجانی را گواه بودیم.

وی در مورد اقداماتی که به احیای مرجان های جزیرهکیشکمک می کند، گفت: منطقه سیمرغ در ضلع جنوب شرقی جزیره به عنوان ناحیه حفاظت شده دریایی برگزیدن شده است و بیشترین تراکم مرجان های شاخ گوزنی را دارد که به انگیزه زیبایی و غنای اکوسیستم، در ماضی باره استفاده گروه های مختلفی همچون شناگران، غواصان، ماهیگیران تفریحی و قایقرانان قرار می گرفت.

محمدی اضافه کرد: از سال ۸۷ مقارن با بروز پدیده سفیدشدگی مرجان ها و پس از انجام پژوهش ها مدیریت یکپارچه سواحل و محیط زیست درکیش(ICZM)، این ناحیه به عنوان ناحیه نگهداری شده تعیین و محدوده آن در سال ۸۹ بویه گذاری شد.

وی پیوستگی داد: چندین بویه مهاری برای جلوگیری از لنگراندازی شناورها در این ناحیه نصب و فقط برای غواصی مجاز اعلام شد که این اقدامات حفاظتی کمک شایانی به بازگشت مرجان های گزند دیده کرد.
محمدی درباره اقدامات سازمان ناحیه آزادکیشدر راستای احیا و بازسازی زیستگاه های مرجانی گفت: مطالعات امکان سنجی برپایی زیستگاه های مصنوعی در نقاط مختلف جزیرهکیشدر سنه ۸۷، انجام طرح های تحقیقاتی «بررسی زیست بوم شناسی دریایی در سواحل جزیرهکیش» و «ایجاد زیستگاه مصنوعی» در سنه های ۸۸ و ۸۹ از آن جمله است.

به گفته او، ایجاد سایت های غواصی بازپسین و تفریق فشار گردشگران در سایت های مرجانی طبیعی، کمک به افزایش ذخایر زیستی با نصب ۱۳۰عدد سازه مصنوعی در سه نقطه از آب های محیط جزیره و نصب ۶ تندیس پایین آب در ۲ مرحله از سایر اقدامات چهره گرفته در این راستا است.

ساخت زیستگاه مصنوعی با مصالح طبیعی به حجم یک هزار بدن و در مسیر ۳۰۰ متری، نرخ ویژه تور کیش کاشت و قلمه زدن مرجان روی ۵۰۰ پلیت بتنی و استقرار آن در پنج نقطه از آبهای سواحلکیشاز دیگر اقدامات باره اشاره محمدی بود.

وی اضافه کرد: نظر به اینکه پدیده گرم شدن جهانی از بزرگ ترین چالش های قبل روی پیوسته حیات انسان ها است باید مراکز پژوهشی و دانشگاهی به طور جدی مطالعاتی را در مقوله کارایی تدریجی آن بر زیست بوم ها (اکوسیستم ها)ی مختلف به ویژه زیستگاه های مرجانی اتمام دهند.

محمدی یادآور شد: سازمان منطقه آزادکیشهمواره با پشتیبانی از پژوهشگران و همکاری کم و بیش با موسسه هایی همانند مرکز ملی اقیانوس شناسی و همراهی سازمان پیرامون زیست کوشش داشته است در یک سال و نیمه ماضی طی برگزاری نشست «راپمی» (مرکز منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان) از مرجان هایکیشکه مهمترین جاذبه طبیعی و عامل شفافیت آبهای آن است، حفاظت کند.

وی گفت: مرجان های کنداب فارس با وجود پایداری بیشتر نسبت به مرجان های سایر مناطق، از کارایی پدیده ‘ال نینو’ و گرم شدن جهانی کره زمین در امان نخواهند بود و یافتن نوع های مقاوم تر مرجان ها و کوشش برای تکثیر آنها به عنوان نوع های در معرض خطر یگانه از اقدامات موثر است.
سفیدشدگی مرجان ها به طور همهنگام در دیگر مناطق خلیج فارس مانند جزیره قشم، هندورابی، هرمز و لارک نیز روی دیتا است.

در آبهای اطرافکیش۳۶ مثال مرجانی هستی دارد که پوشش این نوع های مختلف بسته به شرایط زیستگاه متفاوت است.

برگزاری کلاس آموزشی تصفیه و بهسازی آب استخر

به‌ گزارش روابط‌ عمومی و امور‌ بین‌ الملل سازمان منطقه‌ آزاد‌ کیش، دوره آموزشی تصفیه و ‌بهسازی آب‌ استخر گزیده تر ناجیان‌ غریق، کارکنان ‌اماکن ‌آبی و مسئولان حفاظت ‌آب، در نیم دوم‌ آذر‌ ماه برگزار می‌شود.

همچنین، ثبت‌ نام کلاس‌‌های آموزشی شنا ویژه پسران آغاز شده است.

کلاس‌های کرال سینه و قورباغه در سطح مقدماتی برای متولدین آفر تور کیش سال‌های ۸۶ لغایت ۹۰ از ساعت ۱۶ لغایت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و سطح پروانه نیز از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه الی ۱۹ برگزار می‌شود.

متقاضیان برای ثبت نام می توانند از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه الی ۱۳ با به به اتفاق داشتن کپی شناسنامه به یکتا صدور کارت معاونت ورزش و تفریحات‌ سالم مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات اغلب با شماره های ۴۴۴۲۲۵۱۱ و ۴۴۴۲۳۶۹۶ تماس بگیرند.

جزیره کیش قطب ورزش کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد ابراهیم انصاری لاری با منظور رسیدگی چگونگی امکانات ورزشی جزیره از گردآور المپیک دیدن کرد.

 

در این رویداد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن بازدید از سالن‌های چند منظوره، اسکواش، تنیس روی میز، ‌غدیر، کنداب فارس، زمین‌های تنیس،‌ زمین‌های چمن فوتبال، ‌زمین تیراندازی با قوس و گردآور سوارکاری کیش در جریان دشواری ها فضاهای ورزشی و امکانات موجود در این سالن‌ها قرار‌ گرفت.

 

تشکیل شورای ورزش کیش

 

انصاری لاری در حاشیه این بازدید گفت: با تشکیل شورای ورزش و استفاده از تور لحظه آخری کیش  چهره‌های دوست داشتنی و توانمند پرورش بدنی و ورزش در بدنه شورا و نیز وارسی سر راست مدیرعامل سازمان بر امور ورزش جزیره می‌توانیم شاهد اتفاقات نکویی باشیم.

 

نیاز به سرمایه‌گذاری برای به کارگیری فرصت جام جهانی قطر

 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دین پیوسته داد: امکانات احسان در حوزه ورزش در آیین ایجاد شده اما در سال‌های ماضی آن‌ طور که باید در خصوص حفاظت و مرمت این تجهیزات  اقدام مناسبی انجام نشده است؛ در حال آماده شرایط بسیاری از سالن‌ها و زمین‌های ورزشی مساعد و مطلوب نیست و اگر بخواهیم جزیره کیش به عنوان پایگاهی برای همکاری با قطر برای میزبانی از تیم‌های ورزشی بین‌ المللی معرفی شود باید علاوه بر اینکه امکانات موجود، تعمیر و به روز‌ رسانی شود، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی نیز در پهنه ورزش اتفاق بیفتد.

 

وی ادامه داد: با هستی کارهای بزرگی که برای میزبانی جام جهانی در قطر ‌انجام شده اما بازهم از ‌نظر ‌امکانات کمبود وجود دارد و‌ این موضوع درکنار تشابه آب و هوای مذهب با قطر مزیتی برای ما برپایی کرده است؛ می‌توانیم از این فرصت در جهت گسترش گردشگری و رونق اقتصادی جزیره مذهب بهره‌ برداری کنیم؛ هر چند این فرمایش مستلزم این است که خویش را برای استفاده از این رویداد مهم حاضر کنیم.

 

انصاری لاری با ذکر اینکه در صورت توافق قطعی در خصوص همکاری با قطر بها تور کیش برای میزبانی از تیم‌های ورزشی و ارائه خدمات به ورزشکاران در زمینه سرمایه گذاری رویدادها جدی خواهد افتاد افزود: فارغ از رقابتهای جام‌ جهانی قطر، جزیره آیین در حال آماده نیز به علت وجود امکانات مناسب از جذابیت و ظرفیت‌های خوبی در دامنه ورزش برخوردار است؛ با پروا به شرایط پسندیده آب و هوایی در نیمه دوم سال که سایر شهرها به انگیزه سرما و بارندگی شرایط برگزاری مسابقات و اردوها را ندارند چنانچه در دسته ورزش کیش سرمایه‌گذاری شود این جزیره به یگانه از قطب‌های جدی ورزش کشور تبدیل می‌شود.

 

وی در پیوسته گفت: جزیره دین با وضعیت موجود نیز شرایط میزبانی از تیم‌های مختلف و رقابتهای ورزشی را دارد و استقرار بسیاری از اردوها و مسابقات ورزشی در کیش موید  این فرمایش است؛ هر چند می‌توان این گنجایش ها را ارتقا داد.

 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دین با اشاره به اینکه باید بر آورد کاملی از هزینه‌های لازم برای مفتوح سازی و تعمیر امکانات و سالن‌های ورزشی گردآور المپیک جزیره سپریدن شود، واگذاری این گردآور به بخش خصوصی را راهکار دیگری عنوان کرد که علاوه بر افزایش کارآیی مایه بهره‌ وری بهتر از این امکانات می‌شود.

دوره آموزش شنا در جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این دوره آموزشی ویژه دختران متولد سال های ۸۷ تا ۹۱ است و روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۳ و سی دقیقه تا ۱۴ و ۴۵ دقیقه در استخر المپیک کیش برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای نام نویسی به معاونت ورزش و تفریحات سالم مراجعه کنند و یا  پیش فروش تور کیش برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۴۴۴۲۲۵۱۱ و ۴۴۴۲۰۳۳۵ تماس بگیرند.

تیم ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی در رقابت های تنیس

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دررقابت های تنیس زیر ۱۳ سال غرب آسیا که به میزبانی جزیره کیش برگزار شد در مجموع نتیجه دو هفته، تیم تنیس کشورمان مقام نخست را بدست آورد، تیم دختران و پسران لبنان دوم شدند و تیم تنیس زیر ۱۳ سال سوریه مقام سوم را از آن خود کردند.

دراین رقابتها در فینال بخش انفرادی پسران تنیسور سوری ، بیدان از لبنان را شکست داد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد ، یونس طلاور با شکست آریو جوادی در جايگاه سوم این دوره از مسابقات ايستاد و امیر علی قوام مقابل نماینده لبنان به برتری رسید و عنوان نهم را کسب کرد.
در بخش دختران ، مشکات الزهراء صفی از ایران موفق شد مقابل تنیسور لبنانی به برتری برسد و در جایگاه نخست هفته دوم بازیها بایستد. فاطمه سادات زنجانی نیز با نتيجه دو برصفر ماندگار فرزامي را شكست داد و عنوان سوم را به نام خود ثبت کرد.

همچنین در بخش دو نفره، تیم سوریه موفق شد لبنان را از پیش رو بردارد قیمت تور کیش نوروز ۹۷  و صاحب عنوان قهرمانی شود و در بخش دختران نیز تیم ایران با ترکیب مشکات الزهراء صفی و فاطمه سادات زنجانی تیم لبنان را شکست داد تا نمایندگان کشورمان در بخش دو نفره نیز به مدال طلا برسند.

درمراسم اختتامیه این رقابتها که پس از مسابقه فینال باحضور معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس فدراسیون تنیس، مدیر توسعه تنیس غرب آسیا و آسیای میانه، رئيس سازمان ليگ تنیس کشور ومسئولان ورزشی کیش وفدراسیون تنیس برگزار شد با اهدای لوح وجایزه از نفرات وتیمهای برتر تقدیر شد.

گفتنی است در این دوره از رقابت ها۱۰تنیسوردخترو۱۶تنیسور پسر ازکشورهای سوریه، افغانستان، عراق، لبنان و ایران حضور داشتند و به مدت ۲ هفته در زمین های تنیس مجموعه المپیک جزیره کیش با یکدیگر به رقابت پرداختند.

اولین دوره رسمی مسابقات کراس فيت کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مسابقات با حضور ۵۴ شرکت کننده از استانهای مختلف و۱۰ شرکت کننده از جزیره کیش در رده سنی بزرگسالان از ساعت ۱۰ صبح جمعه یکم دی در جزیره کیش آغاز می شود.

در این مسابقات یک روزه شرکت کنندگان در قالب تیم های دو نفره در مجموعه پارک کیبل اسکی کیش باهم رقابت می کنند.

گفتنی است “کراس فیت” ترکیبی از پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی  تور لحظه آخری کیش و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است و برای نخستین بار این مسابقات با حمایت فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران به همت انجمن آمادگی جسمانی کارگران کشور در کیش برگزار می شود.

مسابقه شمشیر بازی کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، این رقابت ها با حضور شمشیربازانی از سراسر کشور در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه از امروز به میزبانی ایالت یزد آغاز شده وتا ۸ دی ادامه دارد.

 

سید محمد شجاعی, علی واعظ و محمد رکیده اعضای تیم مذهب تور ارزان کیش هستند که با مربیگری و سرپرستی سید میثم شجاعی به این رقابتها گسیل شده اند.

 

شمشیربازان تیم مذهب فردا سوم دی در جنگ افزار اپه به مصاف حریفان خود می روند.

نفرات برتر رقابت های اسکیت پاور اسلاید کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، در این رقابت ها که با حضور ۱۲۸  ورزشکار در سه رده سنی و دو تقسیم دختران و پسران برگزار شد کمپانی کنندگان مسیر معاونت ورزش لغایت زمین چمن شماره دو فوتبال را دادند.

 

در سرانجام این رقابت ها در بخش دختران و در رده سنی ذیل ۷ سال، موژان عابد لاتی، مارال قربانی و حسنی سادات شریفی اول لغایت سوم شدند.

 

در رده سنی پایین ۱۲ سال زهرا اویسی نخست شد و سمیرا درویشی و سارا کاملی عناوین دوم وسوم را به دست آوردند.

 

در ردیف سنی زیر ۱۹ سال نیز نیکی ثابتی،بهترین قیمت تور کیش  کیمیا رستمی و دلیار ریاحی به ترتیب رتبه های اول الی سوم را کسب کردند.

 

در بخش پسران و در رده سنی پایین ۷ سال، آرتین صلواتی، اهورا یزدانی و مسیح شریفی نخست الی سوم شدند.

 

در رده سنی زیر ۱۲ سنه پسران نیز مهدی محمودی در جایگاه نخست ایستاد، سالار ریاحی دوم شد و امیر محمد لشکری عنوان سوم را به دست آورد.

 

گفتنی است این مسابقه به همت هیات اسکیت جزیره و با همکاری معاونت ورزش و تفریحات تندرست کیش برگزار شد.

برگزاری مسابقه ۳ گانه کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، این مسابقه به همت هیات ورزش سه گانه و در ردیف سنی آزاد، پنج شنبه ۱۴ دی ماه از ساعت ۱۵ در اسکله تفریحی برگزار می شود.

 

در این رقابت، ورزشکاران باید مسافت ۲۰۰ متر شنا کنند و قیمت تور کیش نوروز ۹۷ بعد از طی ۳ کیلومتر با دوچرخه، ۸۰۰ متر پایانی را بدوند الی در نهایت به خط فرجام واقع در بارانداز تفریحی مفتوح گردند.

 

علاقه مندان می توانند جهت حضور در مسابقه با در دست داشتن کارت بیمه ورزشی، نیم ساعت قبل از شروع مسابقه، به بارانداز تفریحی مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۰۹۳۵۳۵۰۴۰۰۹ تماس بگیرند.

۳ برنامه هیئت ورزش جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، با برنامه ریزی های اتمام شده برای آخر هفته،کارگاه ساخت بادبادک از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳ دی در اسکله تفریحی دین بر پا می شود.

جشنواره بازی های کودکان هم پنجشنبه ۱۴ دی از ساعت ۱۶ در پایگاه ورزش های همگانی گردآور ورزشی المپیک کیش، آماده پیشباز و پذیرایی از کودکان جزیره مذهب است.

همایش پیاده روی هفتگی خانواده مذهب برنامه دیگری است که با تور لحظه آخری کیش حضور شهروندان و گردشگران جمعه ۱۵ دی از ساعت ۱۵ و سی دقیقه از بلوار ایران، روبروی صدا و سیمای مرکز مذهب پیش درآمد می شود.

لازم به ذکر است، در واپسین،انجام همایش پیاده روی جوایزی به کمپانی کنندگان اهدا می شود.